DAFTAR NAMA-NAMA MAHASISWA INDONESIA YANG LULUS DI UNIVERSITAS ISLAM MEDINAH TAHUN AJARAN 1430-1431 H

|

1. Abdul Aziz Firdaus


2. Musfir ‘Arif3. Fauji Yahya Jabir Yahya


4. Kholid Saifullah Muh. Asad


5. Wahyuddin Ahmad Marjun
6. Ahmad Sobri Marzuqi Ramli


7. Rusmin Nuryadin


8. Basri Jadah


9. Dahrul Falihin


10. Hermawan Laila Jamaluddin


11. Hartono Jauhan


12. Muh. Zulfadhli Ma’shum Al Yusifi


13. Didi Wibayanasif Suryadi


14. Maki Syarif Hidayatullah


15. Agus Salim Qamaruddin


16. Aan Candra Tholib17. Muh. Yusuf Rustam18. Hendro Ali Ghafur19. Ridwan Hambali Ilyas20. Surahman Yati21. Muh. Dhiyaul Haq Muh. Qasim22. Mu’ammar Ma’ruf23. Fahmi Bahreisy24. Faiz Sufyan Mayutu25. Isfiransa Zawawi26. Imam Ali Albantani27. Qoisar Watimena28. Tiyas Rizqiyadi29. Zulkifli Ahmad30. Idrus bin Abdrahman Assegaf31. Ahmad Syakir Jafri32. Riki Rustiyanto Kulyani33. Ahmad Amiruddin34. Slamet Walid35. Satria Habibi36. Muh. Gozali Husain Kimo37. Rahmat Badani38. Murtala Mahmud39. Ahmad Shobirin40. Didi Syahputra


41. Husain Abd. Aziz Arabi


42. Rifaq Asy Syifa


43. Sayudi bin Sabudin


44. Ihsan Abd. Aziz


45. Muh. Hidayat Mustafa


46. Abdullah Nawi Tukjir


47. Muh. Asrar Habibi Qazwini


48. Haris Hermawan


49. Muh. Thoriq Kasuba


50. Alimin/Ilimin Amiruddin


51. Wainas Saputra Adiatama


52. Asrarul Anwar bin Syam


53. Sayyid Tashdiq Tholib


54. Rogilwai Jaskumo


55. Rizki Narendra Batubadri


56. Maulana Abd. Aziz Zulkifli


57. Larudi Ladina


58. Ismail Dali Zubair Dali


59. Mustaqim Imam Sujito


60. Muh. Toqiru Matakat

0 comments:

Posting Komentar

Syukran sudah komentar

Photobucket Photobucket Photobucket